ឱកាសការងារ

Senior Architect

on .

1. Scope of working:

The Senior Architect is managing the Architectural Team and coordinates with internal disciplines. Reports to the Architectural Design Manager

2. Duties & Responsibilities:

- Coordinate with internal disciplines and lead team members
- Distribute the design tasks amongst the team members and ensure that the project is completed on time, within budget and matching the standards.
- Monitor the production of the conceptual, schematic and detailed design drawings
- Monitor the development of the design details of construction documents
- Provide input into project design when required
- Coordinate specifications with drawings to meet project requirements
- Manage all constructability issues and liaise with the relevant parties to resolve them 
- Respond to RFIs coming from the construction site or external consultants
- Participate in meetings with different project’s stakeholders internal or external

3. Qualification & Requirement:

- Bechelor degree or higher in Architecture 
- At least 8+ years work experience 
- Previous experience of leading a design team 
- Design and construction management experience
- Architecture and demonstrable experience of working on complex buildings
- Excellent knowledge of specifications, building codes and regulations 
- Ability to identify complex problems and review related information to develop and evaluate options and implement solutions.
- Be able to organize the project
- Knowledge of design and presentation software applications such as 2D-3D Autocad, ,3D Max, Sketch up, Adobe Photoshop and MS Office 
- Have a logical, analytical and creative approach to problem solving
- Excellent presentation skills
- Good oral and written English and Khmer communication skills
- Excellent communication skills, strong leadership experience 
- Friendly, flexible, honest, hard-working, and be able to work under the pressure

4. Working Days and Hours:

- Monday to Saturday: 8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm
- Lunch time: 12:00pm to 1:00pm

5. Working place:

- Senior Architect is based in Head Office, the department of Architecture.

6. Relationship:

Senior Architect works under the supervision and reports to the Architectural Design Manager.

7. Salary and Benefit

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training 
- Special Price for House Loan.

Interest applicants are invited to submit their updated CV, state the position applied for, and attach a current photo (4X6) along with relevant documents to Head Office of Borey Peng Huoth Group to the following address:

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789