ឱកាសការងារ

Architect Manager (Local/Expat)

on .

1. Scope of working:

- The Architectural Design Manager is leading and managing the Architectural Design Team and ensure delivery of a large portfolio of projects from initial vision to construction. Reports to the Design Director

2. Duties & Responsibilities:

- Manage the design from concept to completion for all architectural projects
- Manage a range of human resources, both internal and external, ensuring effective staff development and performance management.
- Advise and support the Design Director on the design and technical issues in order to provide a long term company’s strategy.
- Make recommendations on design and technical issues to the Design Director and to assist in determining directorate policy and procedures in architectural and construction related matters
- Design and implement creative concepts of architectural layout and formulate and oversee project range, budgets, schedules and BOD expectations
- Monitor the schedule of the Architectural Department and distribute the design tasks amongst the Supervisors and ensure that each project is completed on time, within budget and matching the standards.
- Coordinate with internal disciplines and lead Senior Architects / Supervisors
- Participate in meetings with BOD and collaborate with other project’s stakeholders

3. Qualification & Requirement:

- BSc degree or higher in Architecture
- At least 10+ years work experience
- Previous experience of managing and leading a multi-disciplinary design team
- In-depth knowledge of all aspects of a construction project
- Demonstrable extensive experience of managing complex building projects
- Excellent knowledge of specifications, building codes and regulations
- Excellent coordination skills between different project’s stakeholders
- Ability to present ideas effectively and ability to evaluate ideas of others
- Decision-making and problem solving skills, administrative and management skills
- Excellent communication skills, strong leadership experience
- Good oral and written English and Khmer communication skills
- Friendly, flexible, honest, hard-working, and be able to work under the pressure

4. Working Days and Hours:

- Monday to Saturday: 8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm
- Lunch time: 12:00pm to 1:00pm

5. Working place:

- Architect Manager is based in Head Office, the department of Architecture.

6. Relationship:

- Architectural Design Manager works under the supervision and reports to the Design Director

7. Salary and Benefit

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special Price for House Loan.

Interest applicants are invited to submit their updated CV, state the position applied for, and attach a current photo (4X6) along with relevant documents to Head Office of Borey Peng Huoth Group to the following address:

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789