ឱកាសការងារ

Batching Plant Supervisor

on .

Job Description

1. Scope of working:  Batching Plant Supervisor is responsible in inspecting work areas to determine type of work required and materials and equipment to be used, controlling the operations and production of the batching plant and Equipment.

2. Duties & responsibilities:

-    Perform ordinary and extraordinary maintenance of batching plant;
-    Maintenance of pneumatic pumps and valves of batching plant;
-    Monitor and control errors in hydraulic system being used at the batching plant;
-    Managing the stock of all raw materials aggregates, cement, filler and additive;
-    Present the daily general production report of the batching plant;
-    Work with site engineers to ensure accuracy in concrete production;
-    Conduct a daily safety meeting to address the operating and maintenance hazards;
-    Responsible for the quality control of concrete;
-    Control the doze and temperature of raw material to achieve the desire temperature of concrete;
-    Reads specification sheets to determine sizes of aggregates and proportions of cement and water
     required for batch of concrete;
-    Other tasks assigned by superior.

 

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

-    Bachelor degree in Civil Engineering, Construction Management or equivalent degree;
-    At least 4 years of working experience;
-    Proficiency in using Ms. Office, Word, Excel, Power Point and relevant program;
-    Thorough and accurate with attention to detail;
-    Strong communication, negotiation, planning and leadership skills;
-    Good in verbal and written English and Khmer;
-    Be a problem solver, flexible, and be able to work under pressure with high responsibility.

 

4. Working Days and Hours:

     -Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

-Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

 

5. Workplace:

  - Batching Plant Supervisor is based in Head Office of Borey Peng Huoth, the department
     of Project Management.


6. Relationship:

  -  Batching Plant Supervisor works under supervision & reports directly to Senior Project
      Management Manager.


7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)

- Lunch

- Up to 300% annual incentive

- Annual Salary Increment

- Annual Staff Party

- Annual Trip

- Education Sponsorship

- Internal and External Training 

- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789