ឱកាសការងារ

QA/QC Manager

on .

Job Description

1. Scope of working:  QA/QC Manager is responsible in developing, implementing and monitoring construction-related processes and materials are compliant with contract specifications, regulatory standards, and operational policies and procedures; and mentor field personnel to ensure QA/QC compliance and proper implementation on a job-by-job basis.

2. Duties & responsibilities:

-    Ensure implementation of the Quality Management System;
-    Establish company quality plan including Quality Policy and continually improve it;
-    Advise on setting up the improvement guidelines for company Quality Management System to
      employee;
-    Responsible for ensuring that company quality management policy, plans and procedures are
      implemented effectively;
-    Monitor company quality system activities such as Site Quality activities based on Companies
     Management System;
-    Produce and develop the Project Quality Training plan and ensure implementation of the plan;
-    Report the performance status of Project Quality activities and relevant issues to the Project
     Management Department;
-    Ensure the project meets international standards;
-    Other tasks assigned by Superior.

 

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

-    Master or bachelor degree in Civil Engineering or equivalent degree;
-    At least 7 years working experience;
-    Thorough and accurate with attention to detail;
-    Excellent communication and interpersonal skills;
-    Excellent training and presentation skills with solid oral and written communication capabilities
      with a professional manner;
-    Be an excellent communicator, negotiator and think creatively;
-    High ability to communicate in English and other languages is an advantage.
-    Be a problem solver, flexible, and be able to work under pressure with high responsibility.

 

4. Working Days and Hours:

     -Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

-Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

 

5. Workplace:

  - QA/QC Manager is based in Head Office of Borey Peng Huoth, the department of Project
     Management.


6. Relationship:

  -  QA/QC Manager works under supervision & reports directly to Senior Project Management
      Manager.


7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)

- Lunch

- Up to 300% annual incentive

- Annual Salary Increment

- Annual Staff Party

- Annual Trip

- Education Sponsorship

- Internal and External Training 

- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789