ឱកាសការងារ

QA/QC Engineer

on .

Job Description

1. Scope of working:  QA/QC Engineer is responsible in identifying related issue on construction work, performing inspection and tests on all procedures and oversee all testing methods and maintain high standards of quality for all processes.

2. Duties & responsibilities:

-  Perform all daily inspection and test of the scope and character necessary to achieve the quality of
    construction required in the drawings and specifications for all works under the contract   
    performed ON or OFF site;

-  Carry out inspection and checking for all quality related procedures in the site and ensures activity
   at the site are as per approved method statement and inspection test plan;

-  Taking care of QA/QC documents of the entire project including certificates, calibration, test
    results, inspection requests, non-compliance reports and site instruction/observations, permanent
    materials delivered;

-   Determine all standards to perform inspection and tests on all procedures and oversee all testing
    methods and maintain high standards of quality for all processes;

-   Review quality of all materials at site and ensure compliance to all project specifications and
    quality and collaborate with department for all material procurement and maintain quality of
    materials;

-  Other tasks assigned by superior.

 

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

-   Bachelor degree in Civil Engineering or equivalent degree;
-   At least 2 years of working experience;
-   Proficiency in using Ms. Office, Word, Excel, Power Point and relevant program;
-   Thorough and accurate with attention to detail;
-   Good communication and interpersonal skills;
-   Good in communication skill, negotiation skill and think creatively;
-   Good in verbal and written English and other languages is an advantage;
-   Be a problem solver, flexible, and be able to work under pressure with high responsibility.

 

4. Working Days and Hours:

     -Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

-Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

 

5. Workplace:

  - QA/QC Engineer is based in Head Office of Borey Peng Huoth, the department of Project
     Management.


6. Relationship:

  -  QA/QC Engineer works under supervision & reports directly to Senior Project Management
      Manager.


7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)

- Lunch

- Up to 300% annual incentive

- Annual Salary Increment

- Annual Staff Party

- Annual Trip

- Education Sponsorship

- Internal and External Training 

- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789