ឱកាសការងារ

Procurement Supervisor

on .

Job Description

1. Scope of working:  Procurement Supervisor is responsible in controlling purchasing activity to get the best quality equipment, at the most competitive prices.

2. Duties & responsibilities:

- Maintain records of goods, ordered and received;
- Locate vendors of materials, equipment or supplies, and interview them in order to determine product 
  availability and terms of sales;
- Prepare and process requisitions and purchase orders for supplies and equipment;
- Control purchasing department budgets;
- Review purchase order claims and contracts for conformance to company policy;
- Analyze market and delivery systems in order to assess present and future material availability;
- Develop and implement purchasing and contract management instructions, policies, and procedures;
- Participate in the development of specifications for equipment, products or substitute materials;
- Other tasks assigned by Superior.


Job
Requirements

3. Qualification & requirement:

- Master or bachelor degree in Accounting or related field;
- At least 3 years of working experience;
- Familiarity with sourcing and vendor management;
- Solid judgment along with decision making skills;
- Strong leadership capabilities;
- Computer literacy especially MS Office; and other relevant system;
- Good oral and written both English and Khmer communication skills;
- Good negotiation skills, interpersonal skill, problem solving skill;
- Be friendly, flexible, honest, hard-working, and be able to work under the pressure.


4. Working Days and Hours:

     -Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

-Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm


5. Working place
:

  - Procurement Supervisor is based in Head Office, the department of Procurement.

6. Relationship:

 -  Procurement Supervisor works under supervision & reports directly to Procurement
      Manager.


7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789