ឱកាសការងារ

Marketing Officer

on .


Job
 Description

1. Scope of working:  Marketing Officer Marketing Officer oversees the company’s marketing campaigns both internally and externally and plays a key part in communicating the organizations marketing message by working with other related department in promoting brand awareness.

 

2. Duties & responsibilities:

- Creating marketing campaigns and working with corporate partners (TVs, Radios, Social Event Organizers) to maximize brand
  awareness;

- Preparing, planning and managing the distribution of the publication materials(Leaflets, Calendars, Banners, .Etc.);
- Preparing and managing Advertising Schedule for advertising agency (Magazines, newspapers, billboards, Digital billboards, .etc.);
- Creating and developing new advertising concepts and drafting art work to deliver marketing massage to the target customers;
- Managing online marketing campaign and response to inquiries on Social Network Site. (Facebook, LinkedIn, Twitter, Etc.);
- Updating and evaluating the effectiveness of all marketing activity.
- Preparing research and survey to develop and implement new marketing projects and promotions.
- Other tasks assigned by Manager.

 

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

- Bachelor degree in marketing, business administration or a similar skill;
- At least 1 of working experience with media, private company or advertising agency;
- Knowledgeable of a marketing techniques and concepts;
- Be an excellent communicator, negotiator and think creatively;
- Work well in a team and be well presented with a professional manner;
- Good oral and written both English and Khmer;
- Be a problem solver, able to work under pressure with high responsibility.

4. Working Days and Hours:

        - Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

- Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

5. Workplace:

  - Marketing Officer is based at Head office of Borey Peng Huoth, the department of Marketing.

 

6. Relationship:

  -  Marketing Officer works under supervision & report directly to Marketing Manager.

 

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training 
- Special Price for House Loan 

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789