ឱកាសការងារ

Shop Drawing Engineer

on .

Job Description

1. Scope of working: Shop Drawing Engineer is responsible for drawing and checking to produce quality shop fabrication drawing for construction works.

2. Duties & responsibilities:

- Review and design drawings and specifications, propose better engineering alternatives and connection
  details;

- Develop and standardize shop fabrication drawing;
- Prepare Quantities surveying as excavation, filling, steel reinforcement, concrete quantities for house,
  building, etc.,.
- Analyze all the given data and documents of the project;
- Design shop drawings for works and submit it for endorsement before execution;
- Prepare all shop drawings needed for execution for onsite and offsite works;
- Redevelop shop drawings according to the changes brought by the technical supervision;
- Prepare the final drawings to be submitted in accordance with the quantity surveyor;
- Other tasks assigned by Manager.

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

 

- Bachelor Degree in Civil Engineering and other equivalent degree;
- Fresh graduated are encouraged to apply;
- Be able to use Microsoft Office word, Excel, Power Point, AutoCAD, Advance Concrete, Sketch up, Ravit;
- good construction knowledge and ability to control the quality and cost;
- Good oral and written both English and Khmer;
- Good negotiation skills, interpersonal skills, and problem solving skills;
- Be friendly, flexible, honest, hard-working, and be able to work under pressure with high responsibilities.


4. Working Days and Hours:

     - Monday to Saturday:   7:00am to 11:00am & 1:00pm to 5:00pm

     -  Lunch time:                  11:00am to 1:00pm

5. Working place:

  Shop Drawing Engineer is based in Site/Branch of Borey Peng Huoth, the department of construction.

6. Relationship:

  -  Shop Drawing Engineerworks under supervision & reports directly to Site Manager.

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch

- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special price for House loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789