ឱកាសការងារ

Training Supervisor

on .

Job Description

1. Scope of working: Training Supervisorwill be responsible in conducting TNA, training and development the employee to improve their skill and knowledge, implement and evaluate training and development programs in the company.


2. Duties & responsibilities:

- Conduct the training need assessment and prepare the training plan;
- Plan and monitor annual training;
- Develop the training materials (handout, slide presentation, lesson…);
- Facilitate and deliver the training to staffs;
- Arrange monthly training report;
- Follow up and report the training result;
- Coordinate and prepare education sponsorship program;
- Search and screen the suitable training course for all staffs;
- Communicate with outsources trainer and training agency to organize the training for staffs;
- Other tasks assigned by manager.

 

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

         - Master/Bachelor degree in Management, Tesol or other related field;
- At least 3 years working experiences;
- Good Teamwork, confidentiality, willing to share the knowledge;
- Good interpersonal skills, presentation, ability to listen, adaptability, availability;
- Very good at speaking and writing in English and Khmer language;
- Good at computer program (Microsoft Office Word, Excel & Power Point);
- Be friendly, flexible, honestly, hard-working, integrity and willing to work as a team;
- Good management skills, and problem solving skills;
- Good intuition, analytical and understanding of people's qualities.

4. Working Days and Hours:

     -Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

-Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm


5. Workplace
:

  - Training Supervisor: is based in Head Office of Borey Peng Huoth, the department of Human    Resources and Operations.


6. Relationship:

  -  Training Supervisor: works under supervision & reports directly to Training Manager.

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789