ឱកាសការងារ

Plumbing Engineer

on .

Job Description

1. Scope of working:  Plumbing Engineer is responsible in planning, design and installation of building systems related to plumbing, including water supply and drainage, standard plumbing for bathrooms.

2. Duties & responsibilities:

- HVAC Plumbing and Fire Fighting Shop Drawing;
- Prepare as Built Drawing;
- Check site work with site engineer;
- Seek to integrate important characteristics and elements of the structure's design while supporting 
  natural systems of recycling water, air and waste;

- Ensure a steady supply of safe water for a building's occupants;
- Create systems that supply water to plumbing fixtures, irrigation systems, fire suppression systems,
  process
equipment, cleaning systems and more;

- Ensure an appropriate supply of water for using in a building by designing and implementing water
  system, distribution pipe networks and safety devices;

- Other tasks assigned by Manager.

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

- Bachelor or Master degree in Electrical Engineering, or Rural Development or related field;
- At least 2 years of working experience;
- Familiar with Architectural and Structural drawings;
- Specialization in 2D, 3D is an advantage;
- Be able to handle work with MS Office such as word, excel, PowerPoint …..etc;
- Good oral and written both English and Khmer;
- Basic knowledge on Plumbing system;
- Be a problem solver, willing to work as a team and able to work under pressure with high 
  responsibility;
- Good in communication, flexible and high commitment.

   4. Working Days and Hours:

      - Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

- Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

5. Workplace:

  -  Plumbing Engineer: is based at Head office of Borey Peng Huoth, Department of MEP
      Engineering.

6. Relationship:

  -  Plumbing Engineer: works under supervision & report directly to Senior Plumbing Engineer.

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special Price for House Loan

 

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789