ឱកាសការងារ

Planning Engineer

on .

Job Description

1. Scope of working:  Planning Engineer is responsible for the duties associated with Planning, Scheduling and progress measurement on the project(s) which includes reviewing the EPC (site) project schedule and reported progress whilst maintaining the overall Project Master Schedule. This includes the preparation and execution of project planning studies and generates reports about new and updated (existing) programs, plans and regulations.

2. Duties & responsibilities:  

- Ensure clear definition of the Planning requirements of his/her assigned project and to be fully
  familiar with the project parameters, contracts, design & engineering and procurement status.
- Ensure adherence by the Site Construction Team, Design and Procurement Department to all the
  issued planning documents and procedures.
- Preparation (in coordination with the Site Construction Team, Design and Procurement Departments)
  the Overall Project Master  Schedule, including the maintenance and updates thereof (Incl. “Baseline”
  Project Schedules; Measurement, Scope, Cost, etc.).
- Preparation of independent Design, Procurement, Quantity Survey Schedules that are forming part of
  the Overall Project Master Schedule.
- Application of all planning aspects as appropriate and in accordance with the approved Overall project
  Master Schedule.
- Ensure that, at all times, the Site Construction Team are fully aware of the project targets, project
  current status, exceptions to plan, required remedial action and forecast(s) for recovery to the plan.
- Ensure that the Project Management Director is aware of any potential major problems, and to
  propose remedial action, i.e. to initiate an "Early Warning" system.
- Review progress and performance updates with the Site Construction Team, Design and procurement
  Departments to identify adverse trends in progress and both man‐hour and Construction equipment
  expenditure.
- Monitor progress of all project work carried out in relation to the Project Master Schedule and identify
  potential delays to performance of any project work.
- Other tasks assign by Manager

 

Job Requirements

3. Qualification & requirement:         

- Master or bachelor degree in Civil Engineering or other relevant field;
- Extensive experience in Primavera, MS‐Project and MS‐Office;
- Practical / hands‐on planning (management) roles in EPC building projects of at least 5 years;
- Team player with commitment to identify, analyze and propose solutions to problems in a constructive and positive manner;
-  Extensive experience of progress measurement processes;
-  Able to quickly assimilate changes into project schedules and identify key project risks;
-  Able to work under pressure and within tight working schedules;
-  Good in speaking and both writing Khmer and English;
-  Be a problem solver, able to work under pressure with high responsibility.

 

   4. Working Days and Hours:

      - Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

- Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

5. Workplace:

 - Planning Engineer: is based at Head office of Borey Peng Huoth, Department of Project Management.

6. Relationship:

  -   Planning Engineer: works under supervision & reports directly to Project Management Director.

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789