ឱកាសការងារ

HR Intern

on .

Job Description

1. Scope of working:  HR Intern is responsible for supporting HR Team in organizing the Recruitment events/campaigns, recruitment and selection process, and staff training.

2. Duties & responsibilities: 

-Assist in taking Job announcement to University.

-Assist in providing Job information enquiries to applicant.

-Receive and record job vacancy information from applicant.

-Assist in data entry applicants’ information.

-Assist in applicants’ arrangement for interview.

-Assist in preparing training material (Slide, Camera, Computer…).

-Assist in coordinating the staff training.​

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

-At least year 3 student or Bachelor  degree in Human Resources, Law, Business Administration or other

 relevant fields;

-Computer literacy especially MS Office;

-Good oral and written in English ;

- Good negotiation skills, communication skills, interpersonal skills, and problem solving skills;

-Be friendly, flexible, honest, hard-working, integrity and willing to work as a team

-Be able to work under pressure

 

4. Working Days and Hours:

     -Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

-Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

5. Workplace:

  - HR Intern: is based in Head Office of Borey Peng Huoth, the department of Human Resources and Operations  .

6. Relationship:

  -  HR Intern: works under supervision & reports directly to HR Supervisor.

7. Salary and Benefit:

- Salary

- Lunch

-Certificate of recommendation

-Opportunity to become a permanent staff with Borey Peng Huoth

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789