ឱកាសការងារ

IT Programmer

on .

Job Description

1. Scope of working:  IT Programmer is responsible for writing, testing and maintaining computer programs to ensure that the computer application meets the business needs.

2. Duties & responsibilities:

-Assist in analyzing systems and specializing consultant in researching and documenting computer
 users' requirements.
-Analyze objectives and problems specified by analysts and consultant.
-Translate the solutions provided by systems designers into detailed program specifications.
-Prepare documentation for other programmers, users of the system and other support services
 workers.
-Undertake program design activities including definition of data and error message arrangements.
-Modify and document program code to correct errors or to enhance a program's capabilities.
-Test the programs and make amendments.
-Prepare reports on the status, operation and maintenance of system software for user by computer equipment suppliers, systems designers, other programmers and computer operators.

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

-Master/Bachelor degree in Information Technology or other relevant field;
-At least 1 year of working experience in database programing, Java SE (OOP);
-Having Working experience of Android is priority;
-Be able to maintenance computer in both hardware and software;
-Working knowledge of Database Programing (VB.Net, C++, MySQL, SQL Server) and Window Server
 troubleshooting;
-Good service orientation and drive for performance;
-Good oral and written both English and Khmer communication skills;
-Good negotiation skills, interpersonal skills;
-Flexible, honestly, hard-working, good team work and be able to work under pressure,
-Willing to travel to all sites and be able to work independently.

4. Working Days and Hours:

     -Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

-Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

5. Workplace:

  - IT Programmer: is based in Head Office of Borey Peng Huoth, the department of IT .

6. Relationship:

  -  IT Programmer: works under supervision & reports directly to IT Programming Manager.

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789