ឱកាសការងារ

Structural Design Engineer

on .

Job Description

1. Scope of working:  Structural Design Engineer is responsible in structural drawing and analyzing of the building to meet with the standard and the company plan

2. Duties & responsibilities:

           -Analyze, drawing and calculate of all kind of the company product

- Involve in designing new building

-Design the individual structural entire system and elements of building (beams, columns, floors…)

-Make sure that project designs match the needs and are functional

-Revise checking in every risk which is effected to the plan

-Straighten the construction plan to fulfill the need from the Site

-Regular site visit to check on construction progress, producing detail drawings, structural designing

-Join team meeting to report about working process and learn more about construction technique

-Involve with team in order to accomplish the urgent plan due to the company need

-Dealing with the problems that  might come up during building

 

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

-Bachelor/Master degree in Civil Engineering or related field.
-At least 1 year working experience in Civil Engineer or Structural Engineer
-Basic knowledge and practical in Engineering
-Computer literatcy in Ms. Office, Auto Cad 2D, 3D, Advance Concrete, Graitec OMD, Robot Structural
 Analysis
-Good oral and written of English
-Good at planning skills, negotiation skills, interpersonal skills, problem solving skills and critical thinking
 skills

-Be friendly, hard-working, flexible, honest, High commitment and willing to work as a team
-Be able to work under pressure with high responsibility.

 

4. Working Days and Hours:

     -Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

-Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

 

5. Workplace:

  - Structural Design Engineer is based in Head Office of Borey Peng Huoth, the department of Structural Engineering .

6. Relationship:

  -  Structural Design Engineer works under supervision & reports directly to Structural Design Supervisor.

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)

- Lunch

- Up to 300% annual incentive

- Annual Salary Increment

- Annual Staff Party

- Annual Trip

- Education Sponsorship

- Internal and External Training 

- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789