ឱកាសការងារ

Stock Controller

on .

Job Description

1. Scope of working:  Stock Controller to check, maintains and ensure all the material receive and dispatch are having good quality and quantity of company standard.

2. Duties & responsibilities:

- Plan and monitor on materials tidy (5S);
- Ensure stock locations are tidy and hygiene;
- Prepare reports on adjustments to inventories, spoiled, damaged, technical wrongdoing
  and wasting materials;

- Data collection and report on material which stop using;
- Receive and dispatch materials from ordering list;
- Check the quality and quantity of material in and out with documents;
- Prepare and maintain materials in the safety location;
- Report on material which has not input;
- Count external materials that remain every month;
- Other tasks assigned by manager.

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

- Bachelor degree in Accounting,Management,business administration or other relevant
  field;

- Open for Experience and Non-Experience candidate;
- Computer literacy in MS. Office;
- Good oral and written both English and Khmer;
- Good at planning, interpersonal skills, problem solving and critical thinking skills;
- Attention to detail and accuracy in numeracy;
- Be friendly, hard-working, flexible, honest and willing to work as a team;
- Be able to work under pressure with high responsibility.

 
4. Working Days and Hours:

      - Monday to Saturday:   7:00am to 11:00am & 1:00pm to 5:00pm

- Lunch time:                  11:00am to 1:00pm

5. Working place:

  -  Stock Controller: is based at Site/Branch of Borey Peng Huoth, Department of Inventory.


6. Relationship:

  -  Stock Controller: works under supervision & report directly to Stock Supervisor.

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789