ឱកាសការងារ

Video Editor

on .

Job Description

1. Scope of working:   Video Editor is responsible to create new idea, assemble recorded footage or video for company advertising and to make it suitable for broadcasting.

2. Duties & responsibilities: 

      - Review shooting script to determine what should be changed;

- Create new idea for advertising on TV and social media;

- Trim footage segments and arrange it into sequence of the film, to correct errors by using editing program;

- Edit films and videotapes to insert music, dialogue, graphic and sound effects

- Ensure the videotape is consistent with company concepts and requirement;

- Determine the specific audio and visual effects and music necessary to complete video footage.

- Other tasks assigned by manager.

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

         - Master or bachelor degree in information Technology, or other relevant field;

- At least 1 year of working experience;

- Computer literacy especially MS Office, illustrator, Adobe photo shop, Maxon Cinema 4D, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect, Final Cut, Sony Vegas;

- Good in analytical and organizing skills;

- Be able to work independently or as part of a team;

- Strong attention to detail and good communication;

- Good oral and written both English and Khmer;

- Be Creative, friendly, flexible, honest, hard-working, and be able to work under pressure

4. Working Days and Hours:

      - Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

      - Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

5. Workplace:

  - Video Editor is based in Head Office of Borey Peng Huoth, Department of Graphic Design.  

6. Relationship:

  -  Video Editor works under supervision & reports directly to Deputy Graphic design Manager. 

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)

Lunch

- Up to 300% annual incentive

- Annual Salary Increment

- Annual Staff Party

- Annual Trip

- Education Sponsorship

- Internal and External Training

- Special price for House loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789