ឱកាសការងារ

MEP Design Engineer

on .

Job Description

1. Scope of working:  MEP Design Engineer is responsible for planning and designing in the areas of mechanical, electrical, and plumbing (MEP) systems including developing polices, standards, inspection procedures, and evaluation tools for MEP matters involving judicial branch facilities.


2. Duties & responsibilities
:

-Preparing plans, details, specifications, and cost estimates in such specialties as plumbing; heating;
 ventilating; air,conditioning; and general piping systems for non-complex projects or those of limited
 scope;

-Organizing own work, set priorities, and meet critical deadlines;
-Planning, organizing, reviewing, and evaluating the work of consultants, contractors, and others;
-Drawing and preparation, Plumbing, Drainage & Fire Fighting layout / Composite Shop Drawings
  including
design calculation, piping design etc;
-Site survey, preparation of as Built Drawings, Quantity take off etc...;
-Design review and Execution for all MEP (Mechanical /Electrical/ Plumbing);
-Co-ordination with Site, Consultants and other Departments.

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

- Bachelor or Master degree in Electrical Engineering and other equivalent degree;
- At least useful 1 year of working experience in similar position;
- Be able to use computer application Autocad (2D & 3D) and MS Project;
- Have Strong installation and maintenance skills and ability to control the quality and cost;
- Good oral and written communication in English
- Have good negotiation skills, interpersonal skills, and problem solving skills;
- Be friendly, flexible, honest, hard-working, and be able to work under pressure.

4. Working Days and Hours:

      - Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

- Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

5. Workplace:

  -  MEP Design Engineer: is based at Head office of Borey Peng Huoth, Department of MEP Engineering.

6. Relationship:

  -  MEP Design Engineer: works under supervision & report directly to MEP Design supervisor.

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789