ឱកាសការងារ

Internal Financial Auditor

on .

Job Description

1. Scope of working: Internal Financial Auditor is responsible for operating financial audits by identifying frauds or errors and ineffective internal controls while keeping all the company’s information confidential.

 

2. Duties & responsibilities:

-    Performs financial audit in accordance with the internal audit programs and procedures;
-    Update audit programs and audit check lists;
-    Review financial statements, records, reports, operations and documentations;
-    Assess risks and internal controls by identifying areas of non-compliance;
-    Identify process weaknesses and inefficiencies and operational issues;
-    Document the findings/issues, draft the recommendations and discuss with Internal Financial Audit
     Supervisor;

-    Maintain company’s confidential information;
-    Other tasks assigned by manager.

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

 -    Bachelor degree in Accounting, ACCA, CPA or other relevant fields;
 -    At least 1 year working experience in public accounting or internal audit;
 -    Good Computer literacy especially MS Office, Accounting System;
 -    Good oral and written both Khmer and English;
 -    Good research, analytical, negotiation, interpersonal and problem-solving skills;
 -    Be detail-oriented, friendly, flexible, honest, hard-working and able to work under pressure.

 

4. Working Days and Hours:

-      - Monday to Saturday:   8:00am to 12:00am & 1:00pm to 5:00pm

- Lunch time:                  12:00am to 1:00pm

 

5. Working place:

  - Internal Financial Auditor  is based at Head office of Borey Peng Huoth, the department of Finance.

 

6. Relationship:

  -  Internal Financial Auditor  works under supervision & reports directly to Internal Financial Audit Supervisor.

 

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789