ឱកាសការងារ

Site MEP Engineer

on .

Job Description

1. Scope of working: Site MEP Engineer is responsible for  checking day to day operation of site work

2. Duties & responsibilities:

- Follow up with Electrical engineer of contractor and/or sub-contractor to ensure that work is being carried

  out as per design/specification/or planning;

- Interact with project manager for clarification in architectural, conducting regular job site inspections,

  assist in the quality and safety audit;

- Identify and highlight possible risk on project;

- Accurate checking and make order on construction materials;

- Coordinate for verification of extra claims raise by direct manager. 

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

- Bachelor or Master degree in Electrical Engineering and other equivalent degree;

- Fresh graduated or  1 year of working experience in similar position;

- Be able to use computer application Autocad (2D & 3D);

- Be able to manage workers at the assigned location;

- Have Strong installation and maintenance skills and ability to control the quality and cost;

- Have good oral and written English and Khmer;

- Have good negotiation skills, interpersonal skills, and problem solving skills;

- Be friendly, flexible, honest, hard-working, and be able to work under the pressure;

- Applicants submitted with Study Records/Transcripts are highly prioritized.

4. Working Days and Hours:

       - Monday to Saturday:   7:00am to 11:00am & 1:00pm to 5:00pm

       - Lunch time:                  11:00am to 1:00pm

5. Workplace:

  - Site MEP Engineer is based in Site/Branch of Borey Peng Huoth, Department of Site MEP
    Engineering.

6. Relationship:

  -  Site MEP Engineer  works under supervision & reports directly to Site MEP  
     Supervisor/Manager. 

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special Price for House loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789