ឱកាសការងារ

Site Engineer

on .

Job Description

1. Scope of working: Site Engineer is reporting directly to site manager/Construction Management Director and supervision day to day operation of site work.

2. Duties & responsibilities:

- Follow up with site engineer of contractor and/or sub-contractor to ensure that work is being carried out
  as per design/specification/or planning;
- Interact with project manager for clarification in architectural, conducting regular job site inspections,
  assist in the quality and safety audit;
-  Identify and highlight possible risk on project;
-  Accurately inventorying construction material;
-  Coordination for verification of extra claims raise by direct manager;
-  Other tasks assigned by manager.

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

-  Degree in Civil Engineering and other equivalent degree;
-  Fresh graduated or at least useful 1+ year work experience in similar position;
-  Be able to structural with useful application (2D & 3D);
-  Be able to calculate steel and cement for construction job;
-  Be able to manage workers at the assign site;
-  Strong construction knowledge and ability to control the quality and cost;
-  Good oral and written English and Khmer communication skills;
-  Good negotiation skills, interpersonal skills, and problem solving skills;
-  Be friendly, flexible, honestly, hard-working, and be able to work under pressure. 

4. Working Days and Hours:

     - Monday to Saturday:   7:00am to 11:00am & 1:00pm to 5:00pm

     -  Lunch time:                  11:00am to 1:00pm

5. Working place:

  Site Engineer is based in Site/Branch of Borey Peng Huoth, the department of construction.

6. Relationship:

  -  Site Engineerworks under supervise & report directly to Site Manager.

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch

- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Internal and External Training
- Education Sponsorship
- Special price for House loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789