ឱកាសការងារ

ចំណងជើង ថ្ងៃផុតកំណត់
Plumbing Engineer 30 មេសា 2019
Senior Architect 30 មេសា 2019
Architect Manager (Local/Expat) 31 មីនា 2019
Employee Relations Officer 30 មេសា 2019
Batching Plant Supervisor 30 មេសា 2019
MEP Design Engineer 30 មេសា 2019
MEP Design Supervisor 30 មេសា 2019
Tax Manager 30 មេសា 2019
Marketing Officer 30 មេសា 2019
Architect 30 មេសា 2019
Site Engineer 30 មេសា 2019
Site Manager 30 មេសា 2019
Shop Drawing Engineer 30 មេសា 2019
Structural Design Engineer 30 មេសា 2019
Procurement Officer 30 មេសា 2019
QA/QC Engineer 30 មេសា 2019
Video Editor 30 មេសា 2019
MEP Design Manager 30 មេសា 2019
Planning Engineer 30 មេសា 2019
Accounting Supervisor 30 មេសា 2019
Payroll Officer 30 មេសា 2019
Training Supervisor 30 មេសា 2019
Procurement Manager 30 មេសា 2019
QA/QC Manager 30 មេសា 2019
Customer Service Officer 30 មេសា 2019
Quantity Surveyor 30 មេសា 2019
Administrative Officer 30 មេសា 2019
Public Relation Officer 30 មេសា 2019
Video Editor 30 មេសា 2019
Inventory Manager 30 មេសា 2019

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789